​Dňa 29.01.2015 sa konala v Hoteli DobleeThree by Hilton
odborná prednáška
DERMATOMYKÓZY v pedikérskej praxi

Odbornú prednášku pre pedikérky pripravil RNDr. Ján Predný 
zakľadateľ a bývalý majiteľ mikrobiologického laboratória HPL

Prednášky sa zúčastnilo 39 pedikérov z celého Slovenska

Skladba odbornej prednášky:

xxx

Mikroorganizmy ako forma života,ich základnécharakteristiky ,evolučný vývoj, systematicképostavenie a vzťah kostatnýmorganizmom.

xxx

Medicínske skupiny mikroorganizmov – základný systém deleniavklinickej mikrobiológií . Huby - charakteristika, ich význam akovyvolávateľov humánnych ochorení , systematické delenie húb vklinickejmikrobiológii

xxx

Dermatomykózy – základné delenie, typy ochoreníavyvolávatelia. Laboratórna diagnostika pôvodcov dermatomykóz

xxx

STD – ochorenia a ich laboratórnadiagnostika . Prevencia -postupy proti prenosu ašíreniu infekčnýchchorôb, dezinfekcia a sterilizácia


Moje poďakovanie patrí:

RNDr. Jánovi Prednému - za prípravu a venovanie svojho času pedikérom

Vedeniu Hotela Doublee Three by Hilton - za pomoc pri organizácií a za užasné jedlo

Rastislavovi Polákovi - profeionálnemu fotografovi


Dr. Foot s.r.o. Zuzana Myšíková Černá - organizátor

12968.jpg _DSC7838.jpg _DSC7843.jpg _DSC7851.jpg _DSC7870.jpg _DSC7875.jpg _DSC7898.jpg _DSC7922.jpg _DSC7925.jpg _DSC8025.jpg _DSC8058.jpg