13.06.2015

Otvorili sme dvere novej alternative v podologickej a pedikerskej praxi

Pracovisko Dr. Foot sa od septembra 2015 rozrastá o ďalšie pracovné miesto. 
Náš trojčlenný tím začína pracovať na štúdíí

APITERIAPIA v podologickej a pedikérskej praxi 
možnosť použitia včelích produktov a ich vplyv na ľudský organizmus

Podrora:
Slovenska apiterapeutická spoločnosť,
Česká apiterapeutická spoločnosť,
prof. RNDr. Jozef Čižmárik PhD - katedra farmaceutickej chémie
RNDr. Juraj Majtán PhD.- vedecký pracovník SZU

Už teraz sa vieme prezentovať úkonmi, pri ktorých bol použitý Slovenský medicínsky med poskytnutý Slovenskou akadémiou vied
11419931_1600483080229331_1393780911_n.jpg Drozd.jpg Szak.jpg Schultzova.jpg net.jpg Kazuistika 1.png