Staroveký grécky lekár, otec lekárstva a zakladateľ medicíny ako vedného odboru - Hippokrates povedal:

"Nech tvoja strava je tvojím liekom a tvoj liek tvojou stravou"

Meď spĺňa obe požiadavky. Medzi produkty, ktoré využívame v Apiterapii patria okrem medu aj materská kašička, včelí vosk, včelí jed, peľ, propolis a trúdie larvy


Apiterapia je medicínsky odbor,

ktorý sa zaoberá liečením niektorých chorôb včelími produktmi – medom, propolisom, peľom, včelou materskou kašičkou,včelím jedom,voskom a štúdiom ich vplyvu na živý organizmus. V poslednom období sa začalo používať aj vdychovanie vzduchu z včelieho úľa, nasávaním za pomoci respirátora priamo do pľúc chorého.V apiterapii ide o využitie včelích produktov v medicíne a v širších súvislostiach aj vo farmácii, v kozmetike alebo v potravinárstve. V polovici 20. storočia sa pod pojmom apiterapia chápalo len liečenie chorôb včelími žihadlami a včelím jedom. Po včeľom jede sa začali medicínsky aplikovať aj ostatné včelie produkty– med, peľ, propolis, materská kašička. Záujem o tieto produkty sa výrazne rozšíril koncom 60-tych rokov 20.storočia. V roku 1976 sa začal používať aj termín apifytoterapia, ktorý označuje využívanie liečivých a iných vlastností rastlín spolu so včelími produktmi. Akupunktúrová apiterapia alebo apiakupunktúra označuje liečenie mikroinjekciami včelieho jedu do bodov používaných na pichanie ihiel pri akupunktúre. Pojem včelia akupunktúra označuje metódu, keď sa na body klasickej akupunktúry prikladajú živé včely. Využívanievčelích produktovna liečenie má veľmi širokú škálu použitia.

net.jpg Nedakuj, pamataj.jpg 11419931_1600483080229331_1393780911_n.jpg