Koncom roku 2014 sa mi podarilo obhájiť pred vedením Kliniky celostnej medicíny MEDANTE
záujem vzdelávania v odbore PEDIKÚRA

Po troch stretnutiach sme zostavili Súbor troch prednášok.
Cieľom prednášok bolo nielen rozšíriť znalosti z oblasti Biomechaniky či fyzioterapie 
ale načerpať informácie o spôsoboch a možnostiach ošetrenia diabetickej nohy 
a pochopiť dôležitosť prevencie diabetickej nohy

Skladba prednášok

1.Podológia verzus podiatria, choropodista

Podiatria verzus podológia: odvetvie medicíny, ktoré sa špecializuje na analýzu chodidla dolnej končatiny a súvisiacichzdravotných problémov.

 

A) Spôsoby ošetrenia zarastených nechtov v UK

- konzervatívne

- chirurgické

C) Syndróm diabetickej nohy

- vasculárne vyšetrenie

- neurologické vyšetrenie

- starostlivosť o otvorene rany

B) Akupunktúra v podiatrii

- Mortonov Neuron

- Verruca Pedis (kurie oko)

D) Problémy nechtov nôh a pokožky chodidiel vpedikérskej praxi

- mykóza koze/nechtov

- bakteriálne infekcie

- vírusové ochorenia

- genetické choroby ktorých symptómy sa prejavujú na chodidlách

3. Pohybová rehabilitácia /cvičenie zdravý chrbát

Prednáška bola rozdelená do dvoch častí,pričom prvá časť bola orientovaná priamo na chiropodistu – ergonómia – správne sedenie, výber správnej pracovnej stoličky, odľahčenie časti chrbta a krčnej chrbtice, karpálny tunel.

Druhá časť bola zameraná na správne cvičenie "Zdravý Chrbát"


2. Biomechanika a analýza ľudskej chôdze
vyšetrenie bez záťaže, vyšetrenie so záťažou, dynamika


Biomechanika je štúdium mechaniky ľudského tela, hlavne síl produkovaných svalmi, gravitáciou a ďalšími vonkajšími silami pôsobiacimi na ľudské telo. Názov biomechanika sa vo veľkej miere používa na označenie problémov spojených s funkčnou a mechanickou kontrolou ľudského pohybu.

Pod biomechanickou kontrolou sa nerozumie iba podpora a prispôsobenie sa chodidla tvaru ortopedickej vložky, ale hlavne vylepšenie anatomickej pozície a pohybu chodidla, ktorý nám umožní optimálnu funkciu pri chôdzi a taktiež upraví držanie celého tela.

Biomechanické vyšetrenie kĺbov a svalov chodidla a následne celej dolnej končatiny s kombináciouanalýzy chôdze človeka, nám umožňuje identifikovať príčinu problému, ktoréhoodstránenie ďalej riešime funkčnou ortopedickou vložkou na mieru. Podstatou jeidentifikácia príčiny problému a jej následné riešenie, a nie iba liečeniesymptómov samotných.
Ortopedická funkčná vložka je špeciálne dizajnovaná na poskytnutieabsolútnej možnej anatomicky efektívnej pozície chodidla pacienta, to znamená,že umožňuje kostiam a svalom v chodidle optimálne anatomické rozloženie.Funkčné ortopedické vložky pracujú tak, že minimalizujú dopad a tlak nachodidlo pri chôdzi, ktoré následne prechádzajú celým telom.
Funkčné ortopedické vložky zmierňujú (minimalizujú) bolesť kĺbov asvalov spájajúcich sa s abnormálnym biomechanickým pohybom ľudského tela. Abyľudské telo bolo schopné kráčať, stáť a hrať sa bez bolesti, telo potrebujestabilnú „základňu“, ktorú mu poskytujú naše chodidlá. Pokiaľ sa problém nachádzav „základni“ ľudského tela, tento problém sa ďalej prenáša cez celýsvalovo-kostrový systém.

Napríklad:

  • Lokalizovaná bolesť chodidla – zmení sa nám celé držanie tela (bez nášho vedomia) a môže spôsobiť lokalizáciu zvýšeného tlaku v kolenných a bedrových kĺboch.
  • Vybočený palec
  • Deformácie prstov na nohách
  • Bolesť klenby chodidla
  • Bolesť päty
  • Bolesti nôh, kolenných kĺbov
  • Bolesť bedrových kĺbov, chrbtice
Moje poďakovanie patrí vedeniu kliniky Medante, špeciálne BSc (Hons) Denisa Mertl MChS. - podiater s ukončeným štúdiom Podiatrickej medicíny na University of East London v Anglicku a Lenke Augustínovej - fyziterapetke, ktorá nám prezradila ako na Zdravý chrbát

Organizátor: Dr. Foot s.r.o. - Zuzana Myšíková Černá
1982274_890531270987771_8586636023181480792_n.jpg 10983394_813018162068237_1049755662670855084_n.jpg