Metódu ošetrenie zarasteného nechtu protetickým krídelkom som aplikovala do praxe po dvojmesačnom uvažovaní ako pomôcť v niektorých prípadoch "na počkanie".
Individuálne špony Ross fraser boli doposiaľ u mňa preferovanou a jedinou metódou ošetrenia zarastených nechtov. Ale pri dennom styku s rôznymi prípadmi a hlavne po absolvovani kurzu u chirurga MUDr. Lexu v Ostrave som zapojila do práce viac rozumu a fyziky.

Dnes ako jediná ponúkam viacero možnosti ošetrenia zarasteného nechtu a to nielen pomocou individuálnej špony Ross fraser alebo lepiacej špony B/S ale aj Metódou Arkady a Protetickým krídelkom.

Protetické krídelko si vyrábam z protetického materiálu za pomoci použitia šablóny. Krídelko upravujem až pri vzhliadnutí a opracovaní každej nechtovej platničky takže sa dá povedať že prístup je individuálny
 
Úľava príde okamžite. 

Dôležitá je následná domáca starostlivosť o nechtové lôžko


20150211_193253.jpg 20150211_193305.jpg 20150211_194208.jpg 20150211_194246.jpg 20150211_200146.jpg 20150211_200341.jpg